Z vozili različnih kapacitet se prilagodimo tudi vašim najzahtevnejšim potrebam po prevozih. Z GPS sledljivostjo sodobnih ekoloških vozil omogočamo, da bo blago dostavljeno kot je bilo dogovorjeno.

Vozni park redno servisiramo na pooblaščenih servisih , vozila menjamo na vsake 4 leta. S tem zagotavljamo nemotene prevoze blaga v roku in kvaliteti, ki jih naročnik od nas zahteva.

Del našega voznega parka je opremljen z ADR opremo za prevoz nevarnih snovi.

V primeru potreb in želja po prevozu blaga, ki ga ne moremo opraviti z našimi vozili, imamo skrbno izbrane in zanesljive partnerje, ki opravijo prevoz pod enakimi pogoji in standardi, kot bi bila storitev opravljena z našim vozilom.